Nauczyciel, dyrektor Zespołu
Szkół STO w Raciążu, działacz sportowy, trener piłkarski

 

    Dyrektorem szkół jest mgr Andrzej Nizielski, staż pracy 30 lat, nauczyciel dyplomowany. mgr Andrzej Nizielski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1982r.
    Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1980r. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciążu, pracując jednocześnie jako trener piłki nożnej. W 1991 roku ukończył kurs trenera I klasy w piłce nożnej, 22 kwietnia 1997 roku uzyskał licencję trenera PZPN upoważniającą do prowadzenia zespołów I i II ligi w Polsce. Swoje umiejętności wykorzystuje do pracy szkoleniowej na terenie województwa mazowieckiego. W 1989r. uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie kultury fizycznej.
    Był inicjatorem i założycielem pierwszej szkoły niepublicznej w Raciążu. Konsekwentnie od 1993 roku rozbudowuje sieć szkół niepublicznych jako dyrektor. Dyrektor Andrzej Nizielski przez cały okres pracy pedagogicznej podnosi swoje kwalifikacje pedagogiczne. 1995r. ukończył w WSP w Kielcach kurs menedżerów oświaty. W 1999 kurs dla promotorów reformy organizowany przez MEN, kurs przygotowujący do monitorowania reformy oświaty, kurs programowania pracy szkoły, w 2000r. - kurs organizowany przez ODN. W 2001 ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.
    Dyrektor szkoły posiada duże przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi czego przykładem jest wielokrotne przeprowadzanie na terenie szkoły kursów, szkoleń.